top

Onderhoud, Garantie

1. Hoe zorg ik ervoor dat mijn telefooncentrale altijd de laatste software versie bezit?

Door middel van het afsluiten van een toevoeging op een service contract of een extra contract kunt u er voor zorgen dat uw centrale altijd over de laatste versie software beschikt. Dit kunt u in overleg met uw leverancier afhandelen.


2. Als ik vragen heb over functies van de telefooncentrale of ik wil weten wat de mogelijkheden zijn om functies toe te voegen, waar kan ik dan aankloppen

U kunt altijd bij uw aanbieder terecht voor vragen over functies dan wel het toevoegen van nieuwe functies.

3. Als er iets defect is, wie kan dan dat probleem voor mij verhelpen?

Als u een servicecontract met uw aanbieder heeft afgesloten dan zullen defecten worden verholpen onder de geldende condities van dat contract. U kunt uiteraard ook zonder servicecontract een oproep tot reparatie doen, al dan niet vallend onder de garantie voorwaarden. Het voordeel van het servicecontract is dat de aanbieder zich aan de daarin gesteld verplichtingen, zoals bijvoorbeeld gegarandeerde responsetijd of reparatietijd, moet houden. Het hangt van uw type bedrijf af in welke mate uw business afhankelijk is van de telefooncentrale. Op basis hiervan kunt u uw eigen overwegingen maken om een servicecontract af te nemen. Een eikpunt is in welke mate de kosten van een service contract opwegen tegen het verlies van business bij geen, of niet voldoende werking, van de telefooncentrale gedurende en bepaalde tijd.


4. Hoe kan ik voorkomen dat de telefooncentrale een hele tijd uit bedrijf is?

Dit kunt u voorkomen door het afsluiten van een service contract met uw aanbieder. In het servicecontract staan de voorwaarden omschreven in welke mate en onder welke condities reparaties aan uw telefonie systeem worden uitgevoerd.


5. Zijn er nog reguliere onderhoudskosten van toepassing op mijn telefooncentrale?

Dit is meestal niet het geval, maar het kan mogelijk zijn. Indien dit het geval is zijn deze reguliere onderhoudskosten veelal afgekocht in een servicecontract met uw leverancier. Dit kan per aanbieder en type contract verschillen.


6. Wat moet ik zelf doen aan onderhoud op de telefooncentrale?

Normaal gesproken hoeft u niets te doen. Indien u een service contract heeft afgesloten met uw aanbieder zal dit veelal afgekocht zijn. Dit kan per aanbieder en type contract verschillen.


7. Waarom zou ik een servicecontract afnemen?

Het voordeel van een servicecontract is dat in geval van storing in uw telefooncentrale de aanbieder daarvan zich aan de daarin gestelde verplichtingen, zoals bijvoorbeeld gegarandeerde responsetijd of reparatietijd, moet houden. Als de storing niet aan de telefooncentrale ligt, maar bijvoorbeeld aan het openbare telefonienetwerk of het internet, dan zal de aanbieder van het servicecontract u hierover kunnen informeren, zodat u weet bij wie u een eventuele storing moet melden. U komt dus ook veel sneller tot de oplossing van uw probleem. Datgene wat onder de service voorwaarden valt is per servicecontract verschillend en het is dus zaak dat u goed nagaat of het service contract naar uw wens is. Het hangt van uw type bedrijf af in welke mate uw business afhankelijk is van de telefooncentrale. Op basis hiervan kunt u uw eigen overwegingen maken om een servicecontract af te nemen. Een eikpunt is in welke mate de kosten van een service contract opwegen tegen het verlies van business bij geen, of niet voldoende werking, van de telefooncentrale gedurende en bepaalde tijdverlies van business bij geen of niet voldoende werking van de telefooncentrale gedurende en bepaalde tijd.


8. Wat houdt een service contract in?

Een servicecontract houdt in dat u recht heeft op ondersteuning in geval van problemen met uw telefooncentrale. Deze ondersteuning die middels het service contract is afgekocht en de condities waaronder deze ondersteuning wordt geleverd is afhankelijk van het type service contract dat u met uw leverancier heeft afgesloten.


9. Hoe lang heb ik garantie op de telefooncentrale?

De garantie en garantiecondities zijn per leverancier verschillend. U kunt uw eigen afwegingen maken op basis van de aanbiedingen die u heeft ontvangen.


10. Wat te doen als ik aanspraak wil maken op garantie?

Als u aanspraak wil maken op garantie dan doet u dit in overleg met uw leverancier op basis van de garantievoorwaarden.


11. Kan ik gebruikerstrainingen afnemen, en zo ja, welke soorten zijn er?

Ja, u kunt bij uw leverancier gebruikerstrainingen afnemen.